Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

2021/2022

Olympiáda ľudských práv

Dňa 3.12.2021 sa uskutočnilo  na našej škole školské kolo  Olympiády ľudských práv.  Je to súťaž, ktorá patrí k sérii aktivít, pripomínajúcich si Deň ľudských práv, ktorý slávime 10.12., pri príležitosti prijatia jedného z najznámejších a najuznávanejších dokumentov v oblasti ľudských práv, Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž....

Čítať ďalej
krabičky

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Aj tento školský rok, v predvianočnom čase, sme sa my, gymnazisti, opäť zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý nás minulý rok natoľko oslovil, že sme sa rozhodli, zapojiť sa znova a v tejto tradícii pokračovať.

Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok má za cieľ...

Čítať ďalej

Vyjadríme svoj názor bez nenávisti

            Hodiny výučby na škole môžu prebiehať i netradične. A takto netradične sme sa učili i my, žiaci 2. a 3. ročníka. Učili sme sa totiž neformálne. Čo to znamená? Výučbu občianskej náuky zobrala do rúk budúca lektorka, žiačka 3.B, Zuzka Koptáková, ktorá si pre nás pripravila  zaujímavú interaktívnu hodinu na tému „Vyjadrujeme sa...

Čítať ďalej

„V koži vysokoškoláka“

            Dňa 11.11.2021 (štvrtok) sme sa my, seminaristi z občianskej náuky, zúčastnili online prednášky prístupnej pre širokú verejnosť, ktorú organizovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci svojho DOD.

            V rámci 5. a 6. vyučovacej hodiny sme sa spolu s pani učiteľkou Židekovou stretli v učebni č. 38 a prostredníctvom MS Teams sa o 12:10...

Čítať ďalej

iBobor

V dňoch 9. a 11. novembra sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. 

V  kategórii s názvom juniori nás reprezentovalo 32  žiakov prvého a druhého ročníka. Najviac sa darilo štyrom mušketierom z 2.A. Lukáš, Matúš, Timo a Lukáš boli lepší ako 96 percent súťažiacich z celého Sloveska  A nebolo ich veru málo...

Čítať ďalej

Mládež bez drog, je cesta k cieľu

Odveká a prirodzená túžba školy je chrániť, nás žiakov, pred všetkým zlom, vedieť pomenovať zlo, aby z nás vyrastali rozumní ľudia, ktorí sa budú vedieť zodpovedne rozhodovať sami za seba.

Školská psychologička, Mgr. Jana Mácová, v spolupráci s  koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, Mgr. Mariannou Židekovou, zabezpečili dňa 25.10.2021 pre žiakov...

Čítať ďalej

Správajme sa pri nakupovaní férovo.

        Dňa 4. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie  zamerané na zoznámenie sa s  výrobkami s označením Fairtrade a Fairwear. Žiaci 2.A triedy veľmi zaujímavým spôsobom uvedené označenia odprezentovali a skutočne tematicky  spojili s ochutnávkou Fairtrade potravín a módnou prehliadkou s označením Fairwear. Pre tých z vás, ktorí sa s uvedeným označením ešte...

Čítať ďalej