Skočiť na hlavný obsah

Biela pastelka

V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naša škola zapojila do celoslovenskej verejnej dobročinnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka 2021.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci dobrovoľníkov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na...

Čítať ďalej

Vyhlásenie volieb do rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a na základe skončenia...

Čítať ďalej

Odštartovali sme v teréne

Ako každý rok, tak aj teraz, na začiatku septembra, sa uskutočnil povinný Kurz na ochranu života a zdravia pre tretiakov - KOŽAZ. V rozmedzí troch dní, od šiesteho do ôsmeho septembra, sme pútavou formou získavali vedomosti a zručnosti, ktoré nám môžu v budúcnosti zachrániť život v tiesni.

V pondelok ráno...

Čítať ďalej

Začiatok školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roku sa uskutoční 2. septembra 2021. Začiatok školského roka bude organizovaný nasledovne:

Žiaci 1. a 2. ročníka prídu do školy na 7:50 hod. a sústredia sa na chodbe na 1. poschodí, kde budú dodržané bezpečné rozostupy. Slávnostne otvoríme nový školský rok a žiaci sa presunú so svojimi triednymi...

Čítať ďalej

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Úradné hodiny v období letných prázdnin:

do 16. 7. 2021

7:30 - 11:00

od 2. 8. 2021 do 13. 8. 2021   

7:30 - 11:00

  od 18. 8. 2021 do 31. 8. 2021

8:00 – 12:00

 

Celoškolská dovolenka:  19. 7. 2021 – 31. 7. 2021 – škola bude zatvorená

Čítať ďalej

Ochrana prírody nám nie je ľahostajná

Už niekoľko rokov udržiavame prospešnú spoluprácu so Školou ochrany prírody vo Varíne. Táto organizácia nás ako školu posúva vpred v oblasti praktického poznávania prírody aj využívania medzipredmetových vzťahov.

Aj napriek situácii s ochorením covid 19 bola obnovená séria vzdelávacích aktivít, ktorých sme sa zúčastnili tentoraz s našimi prvákmi. Aktivity boli rozdelené na dve...

Čítať ďalej

Festival ľudskosti mladých ľudí 2021

Dňa 16. 6. 2021 sa naša škola Gymnázium v Kysuckom Novom Meste zúčastnila nultého ročníka Festivalu ľudskosti mladých ľudí 2021. Ideou podujatia bolo len-tak obdarovať a spestriť deň okoloidúcim. Podarilo sa nám na tvárach občanov mesta Kysucké Nové Mesto vyčariť množstvo úsmevov, potešiť malou pozornosťou alebo krátkym rozhovorom a vylepšiť im krásny slnečný...

Čítať ďalej
beseda

Návšteva bratov Romanovcov - hokejistov

V stredu 9. júna k nám na Gymnázium v Kysuckom Novom Meste zavítali naši bývalí žiaci, úspešní hokejisti Michal Roman a Miloš Roman. V malých skupinkách sa stretli s našimi žiakmi a porozprávali im o svojich športových úspechoch a o tom, ako sa k nim dopracovali.

Zo strany žiakov padali...

Čítať ďalej

Tvoríme vlastnú knihu

Každoročne sa koná medzinárodná súťaž vo vytváraní kníh na vybranú tému deťmi zo Slovenska, Česka a Poľska pod spoločným názvom Tvoríme vlastnú knihu.

Čítať ďalej