Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PF2022

S prichádzajúcim novým rokom Vám prajeme nekonečne veľa zdravia, príjemnej atmosféry v kruhu blízkych, šťastia a spokojnosti po celý rok 2022!

Čítať ďalej

Maratón písania listov

Dňa 8.12.2021 a 9.12.2021,  sa pre žiakov I.A a I.B  uskutočnil online workshop s medzinárodnou mimovládnou organizáciou Amnesty International. Cieľom tejto organizácie je presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.  Workshop organizovala lektorka Olívia Strelková s dobrovoľníčkou Luciou. V úvode nám predstavili Amnesty International a v krátkosti sme sa v...

Čítať ďalej

Majstrovstvá sveta vo florbale

Od 27. novembra do 5. decembra sa uskutočnili vo švédskej Uppsale Majstrovstvá sveta žien vo florbale, kde sa predstavilo 16 tímov sveta. Nechýbalo ani Slovensko. Naše dievčatá obsadili na turnaji konečné 6. miesto.

Čítať ďalej

Prednáška o syndróme CAN

Dňa 14. decembra, v utorok, sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili prednášky o syndróme CAN. Tému nám úžasne priblížila pani Veselá z občianskeho združenia Náruč v Čadci.

Syndróm CAN (syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa) sa prejavuje po surovom prístupe k dieťaťu v závažnom rozsahu, pri ktorom sa k dieťaťu...

Čítať ďalej

Olympiáda zo slovenského jazyka aliteratúry - školské kolo

Dňa 10. 12. 2021 si 21 našich žiakov preverilo svoje vedomosti a zabojovalo v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Na celom Slovensku sa v rovnakom čase konali školské kolá, ktorých náplňou bolo vypracovanie online testu v čase 35 minút. Súťažilo sa v kategórii A – 4 žiaci z 3....

Čítať ďalej

Olympiáda ľudských práv

Dňa 3.12.2021 sa uskutočnilo  na našej škole školské kolo  Olympiády ľudských práv.  Je to súťaž, ktorá patrí k sérii aktivít, pripomínajúcich si Deň ľudských práv, ktorý slávime 10.12., pri príležitosti prijatia jedného z najznámejších a najuznávanejších dokumentov v oblasti ľudských práv, Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž....

Čítať ďalej
krabičky

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Aj tento školský rok, v predvianočnom čase, sme sa my, gymnazisti, opäť zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý nás minulý rok natoľko oslovil, že sme sa rozhodli, zapojiť sa znova a v tejto tradícii pokračovať.

Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok má za cieľ...

Čítať ďalej

Vyjadríme svoj názor bez nenávisti

            Hodiny výučby na škole môžu prebiehať i netradične. A takto netradične sme sa učili i my, žiaci 2. a 3. ročníka. Učili sme sa totiž neformálne. Čo to znamená? Výučbu občianskej náuky zobrala do rúk budúca lektorka, žiačka 3.B, Zuzka Koptáková, ktorá si pre nás pripravila  zaujímavú interaktívnu hodinu na tému „Vyjadrujeme sa...

Čítať ďalej

„V koži vysokoškoláka“

            Dňa 11.11.2021 (štvrtok) sme sa my, seminaristi z občianskej náuky, zúčastnili online prednášky prístupnej pre širokú verejnosť, ktorú organizovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci svojho DOD.

            V rámci 5. a 6. vyučovacej hodiny sme sa spolu s pani učiteľkou Židekovou stretli v učebni č. 38 a prostredníctvom MS Teams sa o 12:10...

Čítať ďalej