Skočiť na hlavný obsah

Na slovíčko s Jurajom Šebestom

Naši prváci sa 11. 5. zúčastnili v rámci Dní detskej knihy Čadca 2022 besedy so spisovateľom a prekladateľom Jurajom Šebestom. Besedu organizovala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Juraj Šebesta knižne debutoval zbierkou poviedok Triezvenie.  Jeho  romány pre dospievajúcich aj dospelých, Venussha a Keď sa pes smeje získali viaceré...

Čítať ďalej

VŠECHOCHUŤ V BANSKEJ BYSTRICI

Na konci apríla sa po dlhej dobe konečne konala exkurzia. Do Banskej Bystrice. Náš výlet začal v dedinke Tajov, v rodnom dom Jozefa Gregora Tajovského. V múzeu si pre nás pripravili aktivity, pomocou ktorých sme sa mohli dozvedieť veľa o jeho živote, rodine a zároveň sme mohli jeho dom samostatne...

Čítať ďalej
Banská Štiavnica

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Dňa 13. 4. 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Našou prvou zastávkou bola štôlňa Bartolomej. Po príchode sme sa  oboznámili s pravidlami bezpečnosti, obliekli sme si dlhé plášte, ochranné prilby, zobrali sme si baterky a postavili sme sa do dlhého radu. Postupne sme absolvovali verejnosti prístupnú trasu a vypočuli si...

Čítať ďalej

Úspech na biologickej olympiáde.

Tento rok sa naša žiačka Sofia Tkáčiková z 2.B  zúčastnila biologickej olympiády, kde sa prebojovala až na najvyššie celoštátne kolo. So svojim posterom  obsadila na celoštátnom kole výborné  9.miesto.

Čítať ďalej
ping-pong

Ideme hrať ping-pooooong

Aj naša škola sa tento rok zapojila do 5. ročníka osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – WTTD  for all na Slovensku 2022 s Projektom „...ideme hrať ping - poooooong...“.

V termíne od 4.4. do 8.4. 2022 za uskutočnili počas telesnej výchovy pingpongové zápasy medzi žiakmi jednotlivých tried. Dvaja najlepší...

Čítať ďalej

Zvíťazili sme v medzinárodnej súťaži

      Lidice pro 21. století je medzinárodná vedomostná súťaž určená pre žiakov z celého sveta. Vyhlasuje ju Pamätník Lidice (organizácia Ministerstva kultúry ČR), Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe. Jej cieľom je prispieť k uchovaniu pamiatky občanov stredočeskej obce Lidice.

      V súťaži O najaktívnejšiu školu naše gymnázium obsadilo 1. miesto. Za tento úspech ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

Čítať ďalej