Skočiť na hlavný obsah

Plán činnosti ŽŠR na šk. rok 2019/20

MESIAC                                                                         AKTIVITY                

 

September                                                           Úvodné zasadnutie                                                                 

                                       Úvodné stretnutie a voľba podpredsedu ŽŠR

                           Vytvorenie nástenky s maskotom Žiackej školskej rady                                                 

                                                                       Škola priateľská k deťom                                                                       

 

Október                                                                  Zasadnutie ŽŠR

                                                                            Význam ľudských práv                             

                                                                                   Zber papiera                                                                    

                                                                            Burza stredných škôl                                                 

 

November                                                              Zasadnutie ŽŠR

                                                                  Deň študentstva (17.november)                                                               

                                                                                  Imatrikulácie

 

December                                                              Zasadnutie ŽŠR

                                                                                  Vitaj Mikuláš                                                    

                                                                           Deň otvorených dverí                                                           

                                                                            Deň svetovej kultúry                                                         

 

Január                                                                  Zasadnutie ŽŠR

                                                                 Zhodnotenie činnosti za I. polrok                                                         

 

Február                                                                Zasadnutie ŽŠR

                                                                             Valentínska pošta                                                                   

                                                                          MISS a MISTER školy                                                                

                                                                           Pochovávanie basy                                                                     

 

Marec                                                                   Zasadnutie ŽŠR

                                                                               Deň učiteľov                                                                   

 

Apríl                                                                     Zasadnutie ŽŠR

                                                                           „Vtipy, vtípky, ftípky“                                                                 

                                                                               Deň narcisov                                         

 

Máj                                                                       Zasadnutie ŽŠR

                                                                               Stavanie mája

                                                                         Rozlúčka so štvrtákmi                                                          

 

Jún                                                                       Zasadnutie ŽŠR

                                                                   Vyhodnotenie činnosti ŽŠR