Skočiť na hlavný obsah

Hviezdoslavov Kubín

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...

To sú slová nášho najväčšieho slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. A v duchu týchto slov sa niesla aj najznámejšia recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorá prebehla na našej škole v polovici marca. V rámci celého Slovenska to bol už je 65. ročník.

Tento rok mali hojné zastúpenie najmä naši noví prváci, pretože z I.A sa ich prihlásilo až päť. Žiaľ, v I.B sú asi žiaci zameraní iným smerom, keďže do tejto súťaže neposlali ani jedného svojho zástupcu. Z druhého ročníka bolo rovnomerné zastúpenie po dve žiačky z oboch tried a za tretí ročník boli tiež dve dievčatá, ale len z jednej triedy – III.A. Štvrtáci tento rok nesúťažili, keďže sa školské kolo konalo tesne po písomných maturitách.

Porota zložená z p. Mgr. Milana Slivku a z p. Mgr. Kataríny Gažovej si vypočula rôznorodé ukážky – veselé, smutné, zamilované, napínavé... Dievčatá sa naozaj dobre pripravili, preto rozhodovanie o ich umiestnení bolo naozaj ťažké. Porotcovia však museli vybrať.

Umiestnenie – poézia:   1. miesto – Katarína Čanecká (I.A)                        školské kolo

                                        2. miesto – Simona Barancová (II.A)

                                        3. miesto – Ema Babuljaková (I.A)

Umiestnenie – próza:    1. miesto – Ema Ponechalová (II.B)

                                        2. miesto – Dominika Sýkorová (III.A)

                                        3. miesto – Natália Kubištová (I.A)

            Všetkých šesť umiestnených dievčat automaticky postúpilo do okresného kola, ktoré sa konalo 3. apríla v priestoroch koncertnej sály ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Aj tu sme dokázali, že spoločná príprava žiakov s učiteľmi nebola zbytočná, keďže sa nám podarilo vydobyť si krásne umiestnenie: poézia: 1. miesto - Katarína Čanecká, 2. miesto – Simona Barancová;  próza: 2. miesto - Ema Ponechalová3. miesto - Natália Kubištová. Aj keď do krajského kola postupujú iba súťažiaci z prvých miest, porota odporučila tentoraz aj Emu Ponechalovú, pretože rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol veľmi tesný. Krajské kolo sa už tradične koná v Martine na začiatku mája pod názvom „Vajanského Martin“. Budeme dúfať, že naše dievčatá zabojujú zo všetkých síl a možno sa tento rok dočkáme ďalšieho úspechu. Držme im palce!

                                                                                                                                                                                                            Mgr. Katarína Gažová

Obrazok uspechu
ocenené