Skočiť na hlavný obsah

Opäť žneme úspech

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do mnohých umelecky zameraných súťaží. Práve prostredníctvom nich môžu ukázať verejnosti svoje skryté umelecké schopnosti a nejedenkrát zažiť i úspech z víťazstva. Tak tomu bolo aj tento rok, kedy sme sa opäť zapojili do celoslovenskej súťaže Komenský a my, v ktorej sme minulý rok obsadili striebornú priečku, získali čestné uznanie a Cenu rektora. Túto literárnu súťaž organizuje Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Unie Comenius v Prahe a Pedagogická fakulta UKF v Nitre. 

Zapojili sme sa dvoma prácami a opäť sme zožali úspech. Bronzovú priečku tentokrát obsadila žiačka II.A triedy, Adriánka Janíčková, svojou prácou s názvom témy: „V čom spočíva hodnota osobnosti našej histórie.“ 

Slávnostné odmeňovanie a vyhodnotenie 19. ročníka súťaže sa bude konať v novembri 2022 v priestoroch PF UKF Nitra, kde si Adriánka pod vedením Mgr. Židekovej prevezme ocenenie za svoju literárnu tvorbu. Srdečne jej blahoželáme k úspechu a želáme, aby sa jej v literárnej tvorbe naďalej darilo a úspešne reprezentovala našu školu na verejnosti.

                              Mgr. Marianna Žideková