Skočiť na hlavný obsah

Súťaž Mladý Európan - regionálne kolo

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, dňa 27.04.2022 zorganizovalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan.

Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Našu školu v súťaži reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Gréta Ondrášková, Marek Ozaniak (3.B) a Sára Šidlová (3.A). družstvoPodmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku alebo o Česku. Súťaž prebiehala v troch kolách – písomný vedomostný test o EÚ, jazyková súťaž vo vyplnení tajničky, otázky k obrázkom. Z 13 družstiev naši žiaci obsadili krásne 4. miesto, za čo im patrí naše poďakovanie a  blahoželanie k úspešnej reprezentácii našej školy na verejnosti.

                                                                                                                  Mgr. Marianna Žideková