Skočiť na hlavný obsah

Zvíťazili sme v medzinárodnej súťaži

      Lidice pro 21. století je medzinárodná vedomostná súťaž určená pre žiakov z celého sveta. Vyhlasuje ju Pamätník Lidice (organizácia Ministerstva kultúry ČR), Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe. Jej cieľom je prispieť k uchovaniu pamiatky občanov stredočeskej obce Lidice.

      V súťaži O najaktívnejšiu školu naše gymnázium obsadilo 1. miesto. Za tento úspech ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

                                                                                                                                   Mgr. Milan Slivka