Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Tvoríme vlastnú knihu

Každoročne sa koná medzinárodná súťaž vo vytváraní kníh na vybranú tému deťmi zo Slovenska, Česka a Poľska pod spoločným názvom Tvoríme vlastnú knihu.

Tento rok sa konal už jej 22. ročník. Keďže ma nápad oslovil, zapojila som doň žiakov 1.B triedy a ako sa ukázalo, opäť nesklamali.  Do súťaže sme sa zapojili s dvoma knihami, ktorej autormi boli Mária Školníková (i výtvarné spracovanie) a Sofia Tkáčiková, ilustrácie k jej príbehu dotvoril Jakub Poplanúch. Téma znela – Príbeh, ktorý sa možno (ne)stal.

Do súťaže sa zapojilo 51 autorov a ich práce hodnotila odborná porota, medzi ktorou boli i spisovatelia. V kategórii deti do 16 rokov sme si knihou Bitka o hradisko vybojovali krásne 1. miesto – Sofia Tkáčiková, Jakub Poplanúch. Výhercom blahoželáme k úspechu i reprezentácii školy a Majke touto cestou ďakujem  za podnet zapojiť sa a aj  jej účasť v súťaži.

tvorcovia

 

ocenení

 

                                                                                                          Mgr. Marianna Žideková

Obrazok uspechu