Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Žneme úspechy - "Komenský a my"

Aj tento školský rok sa žiaci nášho Gymnázia zapojili do 18. ročníka súťaže „Komenský a my“, ktoré sa realizovalo pod záštitou Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe, Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogickou fakultou UKF v Nitre.

Motivovať žiakov k zapájaniu sa do súťaží nie je vôbec v dnešnej dobe jednoduché, ale keď pedagóg vie, že sa v nich skrýva talent, ktorý je potrebné ďalej rozvíjať, nesmie sa vzdať za žiadnych okolností. Je to jedna z ciest, ako ukázať, že naši žiaci sú nadaní a možnosť, ako zviditeľniť, často ich neviditeľnú a niekedy i nami prehliadanú stránku osobnosti.

Do súťaže sme sa zapojili s piatimi literárnymi prácami na tému  "Čo podľa Vás znamená byť slobodný" (esej, úvaha), so žiakmi 3. ročníka.  Uspieť v tak početnom konkurenčnom boji, aj napriek tomu, že žiaci písali práce počas zatvorených škôl, nebolo vôbec jednoduché. S napätím sme očakávali výsledky. A sú tu!

Verejnosti sme ukázali, že na našej pôde vyrastajú talenty, ktoré si všimli i porotcovia súťaže. 2. miesto v kategórii B (žiaci PaSA, PaKA, štvorročných gymnázií a II. stupňa osemročných gymnázií) vyhrala Ema Babuljaková a čestné uznanie patrí Lucii Pilkovej z III.A. Slávnostné ukončenie súťaže spojené s ocenením autorov súťažných prác sa uskutoční v mesiaci november 2021 na pôde UKF v Nitre. Všetkým zúčastneným žiakom chcem poďakovať za ochotu zapájať sa do mnou koordinovaných súťaží  a dievčatám k dosiahnutému výsledku a úspešnej reprezentácii školy srdečne blahoželám!

                                                                                                                         Mgr. Marianna Žideková

Pani učiteľka Mgr. Marianna Žideková získala taktiež ocenenie v tejto súťaži a to Cenu rektora. Blahoželáme všetkým oceneným.