Skočiť na hlavný obsah

Úspechy za hranicami

"Lidice pro 21. století" je medzinárodná vedomostná súťaž určená pre žiakov z celého sveta. Vyhlasuje ju Pamätník Lidice, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe s podporou Ministerstva kultúry, Ministerstva obrany a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy ČR.

Na základe sčítania bodového ohodnotenia literárnej práce a bodového vyhodnotenia vedomostného testu naša žiačka Lucka Ondrušková sa umiestnila v prvej dvadsiatke súťažiacich a postúpila do druhého kola šestnásteho ročníka. Lucke srdečne gratulujeme a držíme palce v druhom kole. V kategórii „O najaktívnejšiu školu“ sa naše gymnázium umiestnilo na 1. mieste, začo patrí vďaka všetkým zúčastneným žiakom.

Aj napriek tomu, že sme malá škola dosahujeme veľké úspechy za hranicami.

                                                                                                                                  Mgr. Mária Macušová