Skočiť na hlavný obsah

Úspech na krajskom kole Olympiády zo SJL 2020

Dňa 12.2.2021 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Ide o postupovú súťaž,  do ktorej sa dobrovoľne prihlasujú žiaci základných i stredných kôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať čitateľskú gramotnosť,  komunikačné zručnosti a zvyšovať záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru.

Tento rok sa súťaž vzhľadom na pandemickú situáciu konala  online formou.  Pozostávala z troch častí:

- písomný test : výber odpovede zo štyroch možností a úlohy s tvorbou krátkej odpovede

- transformácia textu : pretransformovanie  obsahu básne Strom do podoby úvahy o stave prírody v 21. storočí

- rečnícky prejav : vytvorenie samotného rečníckeho prejavu na 5 minút a jeho predvedenie formou videokonferencie

Našu školu v tejto súťaži reprezentoval žiak II. B triedy, Matúš Máca. Pravdou je, že pod vplyvom okolností, pred kamerami, v časovej tiesni a pod tlakom nie je jednoduché tvoriť akýkoľvek prejav a sebavedomo ho pred komisiou prezentovať. Myslím si, že aj napriek podmienkam sa Matúš dokázal so situáciou popasovať a vybojoval za seba a zároveň i pre našu školu krásne 5. miesto. Srdečne mu blahoželáme a pevne veríme, že jeho vzťah k slovenskému jazyku a literatúre sa bude naďalej prehlbovať a bude inšpiráciou pre mnohých z nás.

                                                                                                                                    Mgr. Marianna Žideková