Skočiť na hlavný obsah

Nezaspali sme!

       Prvý polrok školského roku 2020/2021 prežívame ťažko. Všetko sa zastavilo. Nikam sa nedá ísť. S nikým sa nenavštevujeme. No to neznamená, že sa zastavilo vzdelávanie. A ani talent našich žiakov nezamrzol. Len ho nemôžu prejaviť v takej miere, ako po iné školské roky. Aj napriek tomu sme úspechy zaznamenali.

      Ešte v septembri (14.9.) sa v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste podarilo zrealizovať okresné kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnilo šesť našich študentov – víťazov školského kola ešte z predchádzajúceho školského roku 2019/2020. Za poéziu to boli  Matúš Máca (v šk.kole - 1. miesto), Katarína Čanecká (v šk.kole - 2. miesto) a Simona Barancová (v šk.kole - 3. miesto). Prózu zas reprezentovali Natália Kubištová (v šk.kole - 1. miesto), Bianka Vojteková (v šk.kole - 2. miesto) a Ema Ponechalová a Dominika Sýkorová spoločne z 3. miesta.

     Odborná porota nemala rozhodovanie jednoduché, keďže všetci súťažiaci mali omnoho viac času na tréning v porovnaní  s predchádzajúcimi rokmi. Svoje nadanie na umelecký prednes opäť ukázali Matúš Máca (II. B) – 1. miesto a Katarína Čanecká (III. A) – 2. miesto, obaja v kategórii poézia.  Aj v próze sa nám podarilo získať zastúpenie tiež na 1. mieste, to si vybojovala Ema Ponechalová (IV. B)Natália Kubištová (III.A) – 2. miesto. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Martine 24.9. 2020, postúpili traja súťažiaci – Matúš Máca, Katarína Čanecká a Ema Ponechalová. Žiaľ, tu sme už nezískali žiadne ocenenie. No to neznamená, že sa o to nebudeme snažiť aj v budúcnosti. 

Mgr. Katarína Gažová