Skočiť na hlavný obsah

Šampióni z gymnázia

            Niekto zbiera známky, niekto športové úspechy a my zbierame víťazné diplomy z hovoreného slova. Po roku sa nám opäť podarilo prevalcovať okolité školy pomocou našich skvelých moderátorov. 18.10. 2019 sme v Čadci na okresnom kole v súťaži mladých moderátorov - Kysucký mikrofón - zabodovali najlepšie, ako sme vedeli.

Súťažiaci sa museli popasovať so štyrmi dosť náročnými disciplínami. Prvou bolo čítanie správ na mikrofón, čo vyžadovalo perfektnú artikuláciu a správne zvládnutú intonáciu. Ďalšia disciplína – reklamný text. Hodnotila sa predovšetkým kreativita, originalita a, samozrejme, správna interpretácia. Podobné kritériá hodnotenia mala aj disciplína „vlastná relácia“. Poslednou, pre niekoho možno najťažšou, disciplínou bolo interview s osobnosťou. Jedine táto disciplína bola párová, pretože súťažiaci mal povinnosť priviesť si svojho respondenta.

Našim gymnazistom sa disciplíny podarilo perfektne zvládnuť, o čom svedčí aj umiestnenie. Na stupienky víťazov sa postavili:

Kategória 19 – 25 rokov        1. miesto: Fabián Rapčan (bývalý študent našej školy)

                                               2. miesto: Michal Čupa (4.A)

                                               3. miesto: Dominika Sýkorová (4.A)

 

Kategória 15 – 18 rokov        1. miesto: Matúš Máca (1.B)

                                               2. miesto: Katarína Čanecká (2.A)

            O týždeň neskôr, 24.10. 2019, sa v Žiline v priestoroch Mestskej radnice konalo krajské kolo pod názvom Sárova Bystrica. Môžeme byť pyšní na Matúša Mácu, ktorému sa podarilo získať 2.miesto  s následným postupom do celoslovenského kola. To sa uskutoční 21.-22.11. 2019 v Banskej Bystrici.

            Držme mu teda všetci palce, aby sme na konci novembra mohli na pôde našej školy privítať najlepšieho moderátora na Slovensku.

 

                                                                                                                                        Mgr. Katarína Gažová

Obrazok uspechu