Skočiť na hlavný obsah

História školy

Na začiatku školského roka 1957/58 vzniká samostatná Jedenásťročná stredná škola v Kysuckom Novom Meste a od roku 1962 škola dostáva názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v Kysuckom Novom Meste. Dekrétom MŠ SSR bolo od 1.9.1969 zriadené Gymnázium v Kysuckom Novom Meste. 

Menili sa nie len názvy, ale striedali sa aj rôzne sídla školy. Vyučovalo sa v bývalej Osemročnej strednej škole v Kysuckom Novom Meste na Vajanského ul., v starej budove SPSŠ, v novej budove postavenej pre ZDŠ na Ulici kpt. Nálepku, ako aj odborných učebniach a laboratóriach na Ulici J. Komenského. 

V šk. roku 1997/98 sa rozšírili priestory gymnázia o budovu na Ulici Janka Jesenského. Žiaci sa tak učili v dvoch budovách, čo prinášalo viacero problémov. 

Od školského roka 2013/2014 sa vyučovanie realizuje len v budove na Jesenského ulici č.2243, kde sídli aj vedenie školy. Priestory školy sa upravili tak, aby všetky vyučovacie predmety mali svoje učebne a mohli by odborne odučené. 

Škola v tomto roku oslavuje 62 narodeniny a navštevuje ju 255 žiakov. Počas tohto obdobia na jej čele stáli riaditelia: O. Suchánek, J. Jamriška, J. Letko, L. Lisko, R. Haluška, V. Studený, J. Chládecká, E. Frišová. 

Za 62 rokov existencie kysuckého gymnázia opustilo jeho lavice tisícky mladých ľudí.
Mnohí z nich sa stali poprednými osobnosťami hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života a šíria dobré meno svojej strednej školy a dodnes spomínajú ...