Skočiť na hlavný obsah

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny v čase letných prázdnin sú denne

od 7.30 hod. – do 11.00 hod.

okrem dní čerpania celoškolskej dovolenky.

 

Celoškolská dovolenka :   20.07.2020– 31.07.2020

Čítať ďalej

Prijímacie konanie v 2. termíne

Riaditeľka školy ako štatutárny orgán po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 08.06.2020 rozhodla,
že na Gymnáziu, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste sa

uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v 2. termíne.

Prijímacie konanie prebehne 22.6.2020

Počet voľných miest: 3

Prihlášku je nutné zaslať do 19. júna 2020...

Čítať ďalej

Prijímacie konanie - OZNAM

V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.2020/11399: 1-A 2200 zo dňa 29.04.2020 oznamujeme počet obsadených a voľných miest do I. ročníka pre školský rok 2020/2021 v Gymnáziu, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto k 05.06.2020:

Počet zapísaných žiakov: 41

Počet voľných miest: 3

 

Čítať ďalej

Výsledková listina - Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2020/21 na Gymnázium v Kysuckom Novom Meste

Každému uchádzačovi je priradený kód v tvare šiestich znakov. Prvé dva znaky sú iniciály priezviska a mena žiaka a ďalšie 4 znaky je posledné štvorčíslie rodného čísla (za lomítkom) uchádzača.

Príklad: Údaje sú vymyslené

Priezvisko

Meno

Rodné číslo

Kód uchádzača

Šikovný

Emil

051015/2301

ŠE 2301

 

Záujem o štúdium na...

Čítať ďalej

Oznámenie o prerušení vyučovacieho procesu

V súvislosti s novým vývojom situácie, ako aj ďalšími potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 dnes opäť zasadal krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom sú prísne opatrenia, ktoré sa týkajú najmä stredoškolského vzdelávania.

S účinnosťou od zajtra 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 (vrátane) budú zatvorené všetky stredné školy v pôsobnosti Žilinského kraja....

Čítať ďalej

Pre maturantov

Milí maturanti,

na základe listu z NÚCEM Vám sprostredkúvavame nasledujúce informácie.

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške.  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej...

Čítať ďalej