Skočiť na hlavný obsah
Banská Štiavnica

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Dňa 13. 4. 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Našou prvou zastávkou bola štôlňa Bartolomej. Po príchode sme sa  oboznámili s pravidlami bezpečnosti, obliekli sme si dlhé plášte, ochranné prilby, zobrali sme si baterky a postavili sme sa do dlhého radu. Postupne sme absolvovali verejnosti prístupnú trasu a vypočuli si...

Čítať ďalej

Úspech na biologickej olympiáde.

Tento rok sa naša žiačka Sofia Tkáčiková z 2.B  zúčastnila biologickej olympiády, kde sa prebojovala až na najvyššie celoštátne kolo. So svojim posterom  obsadila na celoštátnom kole výborné  9.miesto.

Čítať ďalej
ping-pong

Ideme hrať ping-pooooong

Aj naša škola sa tento rok zapojila do 5. ročníka osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – WTTD  for all na Slovensku 2022 s Projektom „...ideme hrať ping - poooooong...“.

V termíne od 4.4. do 8.4. 2022 za uskutočnili počas telesnej výchovy pingpongové zápasy medzi žiakmi jednotlivých tried. Dvaja najlepší...

Čítať ďalej

Zvíťazili sme v medzinárodnej súťaži

      Lidice pro 21. století je medzinárodná vedomostná súťaž určená pre žiakov z celého sveta. Vyhlasuje ju Pamätník Lidice (organizácia Ministerstva kultúry ČR), Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe. Jej cieľom je prispieť k uchovaniu pamiatky občanov stredočeskej obce Lidice.

      V súťaži O najaktívnejšiu školu naše gymnázium obsadilo 1. miesto. Za tento úspech ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

Čítať ďalej
učiteľsky zbor

Deň učiteľov

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

V duchu citátu J. A. Komenského sa niesla dnešná slávnostná akadémia na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste. Pri príležitosti Dňa učiteľov si ju pripravili naši študenti. Bola vyjadrením vďaky učiteľom za ich namáhavú a obetavú prácu. Nechýbali spevácke, recitátorské či tanečné talenty....

Čítať ďalej
Trieda

Humanitárna pomoc - dobrovoľníci z II.A

Počas týždňa, keď sa naši štvrtáci "potili" nad písomnými maturitnými skúškami a v spoločnosti čoraz viac začali rezonovať správy o ľuďoch z Ukrajiny, ktorí opustili svoje domovy, v II. A sa zrodila myšlienka, ako sa zapojiť a aspoň troškou prispieť a pomôcť. Na škole už pred tým prebehla úspešne materiálna...

Čítať ďalej