Skočiť na hlavný obsah

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

              V tomto predvianočnom období sa aj naša gymnaziálna obec zapojila do projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? V čase protiemidemiologických opatrení bolo ťažké zaktivizovať žiakov či učiteľov, ale podarilo sa.

Cieľom tohto projektu bolo naplniť krabicu od topánok niečím teplým, slaným, sladkým, voňavým, mäkkým, niečím pre potešenie....

Čítať ďalej
krabička

Pomoc v krabiciach

         Každoročne sa na našej škole realizujú podujatia, ktorými poukazujeme na význam a potrebu dobrovoľníctva pre našu spoločnosť. Prostredníctvom mnohých dobrovoľníckych aktivít žiaci dokážu rozvíjať existujúce zručnosti a získavajú nové. Dobrovoľníctvo je spôsob, ako sa zúčastňovať na živote komunity, môže byť zdrojom ďalšej motivácie a zmyslu pre výsledok. Vďaka dobrovoľníctvu...

Čítať ďalej

Aktualizované rozvrhy pre dištančné vzdelávanie

V rozvrhu vyučovacie hodiny vyznačené zelenou prebiehajú online. Žiaci komunikujú s učiteľmi a riadia sa ich pokynmi. Počas hodín, ktoré nie sú online, žiaci vypracovávajú zadané úlohy a konzultujú s učiteľmi. Učitelia počas týchto hodín môžu so žiakmi pracovať v menších skupinách.

rozvrh I.A Rozvrh I.B
rozvrh II.A rozvrh II.B
rozvrh IIIA rozvrh III.B
rozvrh IV.A rozvrh IV.B

 

Čítať ďalej

KOŽAZ

KOŽAZ alebo Kurz ochrany života a zdravia je niečo, na čo spomínajú študenti a študentky nášho gymnázia roky po maturite a na naše šťastie nám v ňom tento rok nezabránil ani koronavírus. 

Prvý deň nášho kurzu sme začali osviežujúcou túrou po Jánošíkových dierach.  Spoločnými silami sme...

Čítať ďalej

Dobré skutky sa dejú

     Tak sme tu! Žiaci 1.B, nováčikovia, ale ľudia s veľkým srdcom. Vždy ochotní pomôcť, keď treba. Aj my sme svojou trošku chceli darovať kúsok zo seba, a preto sme sa rozhodli angažovať sa do aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020. Zareagovali sme na výzvu Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, kde...

Čítať ďalej
štvrtáci na Grúni

Vzdelávanie na Grúni

     Návrat do školy po karanténnych prázdninách bol pre každého žiaka veľkým skokom. Vyučovanie v školských laviciach sa vďaka rúškam stalo nepriateľom študentov. My žiaci štvrtého ročníka sme mali možnosť zúčastniť sa výstupu na Chatu na Grúni, kde prebiehal vzdelávací proces v prostredí prekrásnych hôr. V utorok 8.9.2020 sme v...

Čítať ďalej

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 v tomto roku prebehne netradične. Začiatok školského roka bude organizovaný nasledovne:

Žiaci 1. ročníka prídu do školy na 8:30 hod (o tomto čase, už musia byť všetci prváci prítomní) a stretneme sa na chodbe na 1. poschodí, kde budú dodržané bezpečné odstupy.

Žiaci 4.ročníka prídu do...

Čítať ďalej

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny v čase letných prázdnin sú denne

od 7.30 hod. – do 11.00 hod.

okrem dní čerpania celoškolskej dovolenky.

 

Celoškolská dovolenka :   20.07.2020– 31.07.2020

Čítať ďalej

Prijímacie konanie v 2. termíne

Riaditeľka školy ako štatutárny orgán po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 08.06.2020 rozhodla,
že na Gymnáziu, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste sa

uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v 2. termíne.

Prijímacie konanie prebehne 22.6.2020

Počet voľných miest: 3

Prihlášku je nutné zaslať do 19. júna 2020...

Čítať ďalej

Prijímacie konanie - OZNAM

V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.2020/11399: 1-A 2200 zo dňa 29.04.2020 oznamujeme počet obsadených a voľných miest do I. ročníka pre školský rok 2020/2021 v Gymnáziu, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto k 05.06.2020:

Počet zapísaných žiakov: 41

Počet voľných miest: 3

 

Čítať ďalej