Skočiť na hlavný obsah

Žilinský kraj na križovatkách dejín

     V piatok 26. apríla sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé podujatie s pracovníkmi Kysuckého múzea. Mgr. Martin Turóci, PhD. prezentoval viaceré publikácie Kysuckého múzea (Žilinský kraj na križovatkách dejín, Zemianske rody na Kysuciach, Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia, Acta regionalia), viažuce sa k významným...

Čítať ďalej
ocenené

Hviezdoslavov Kubín

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...

To sú slová nášho najväčšieho slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. A v duchu týchto slov sa niesla aj najznámejšia recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorá prebehla na našej škole v polovici marca. V rámci celého Slovenska to bol už je 65. ročník.

Čítať ďalej

SOČKÁRI NÁM UROBILI RADOSŤ

V tomto školskom roku sa niektorí žiaci našej školy rozhodli vytvoriť svoju odbornú prácu, pričom sa zaujímali o problematiku zdravotníctva, chémie, biológie, histórie,  či psychológie. Ich práca počas celého roka bola systematická a výsledkom ich snaženia boli vskutku veľmi kvalitné práce, ktoré reprezentovali školu od okresného až po krajské kolo.

odbor 03: Chémia, potravinárstvo

Čítať ďalej

Rodičovské triedne schôdzky

Dňa 8. apríla 2019 (pondelok) sa v priestoroch Gymnázia na Ulici Jesenského (za Billou) sa uskutočnia rodičovské triedne schôdzky

Triedne rodičovské schôdzky sa bude konať od 15:30 do 17:30hod v kmeňových triedach.

Program triednych schôdzok:

  1. Otvorenie
  2. Výchovnovzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok
  3. Dochádzka žiakov za 3. štvrťrok
  4. Rôzne

V prípade, že...

Čítať ďalej

Jozef Nevedel majstrom Slovenska na 10 km

       V sobotu 30. marca sa bežci Kysuckého Nového Mesta zúčastnili majstrovstiev Slovenska v cestnom behu na 10 km. Preteky sa konali v Strážskom v rámci 14. ročníka Laboreckej desiatky a my sme obsadili obe juniorské kategórie. Najväčší úspech dosiahol Jozef Nevedel. Hneď po štarte bežal  vpredu, spomedzi juniorov s ním držal krok do 4 km jeho najväčší súper V. Čerep (TJ Obal servis Košice).

Čítať ďalej

Kritériá pre prijatie do 1. ročníka v šk. roku 2019/20

Prijímacie skúšky sa konajú v súlade so zákonom národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov, kritériá prijímacích skúšok boli prerokované v pedagogickej rade Gymnázia v Kysuckom Novom Meste, prerokované v pedagogickej rade školy 29.1.1019 a schválené riaditeľkou...

Čítať ďalej

Podpora z 2% dane pre našich gymnazistov

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme za dôveru v minulom roku a za poukázané finančné prostriedky na účet občianskeho združenia HERMES, ktorého správcom je naša škola. Získané finančné prostriedky sme používame na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aj tento rok na Vás obraciame so žiadosťou o podporu činnosti našej školy - poukázaním...

Čítať ďalej

Ivana Hmirová úspešnou riešiteľkou Olympiády zo slovenského jazyka

    V utorok 12. februára sa na Gymnáziu na Varšavskej ceste v Žiline uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola Ivana Hmirová (III. B) a Katarína Hurtošová (I. B). Ivana Hmirová v kategórii A sa stala so ziskom 40 bodov sa stala úspešnou riešiteľkou (7.-9. miesto z 22 účastníkov). V kategórii B Katarína Hurtošová so ziskom 35 bodov obsadila 10.-11. miesto (25 účastníkov). Ivke a Katke ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Čítať ďalej