Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

iBobor

V dňoch 9. a 11. novembra sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. 

V  kategórii s názvom juniori nás reprezentovalo 32  žiakov prvého a druhého ročníka. Najviac sa darilo štyrom mušketierom z 2.A. Lukáš, Matúš, Timo a Lukáš boli lepší ako 96 percent súťažiacich z celého Sloveska  A nebolo ich veru málo...

Čítať ďalej

Čítanie je zážitok

25. október je deň, keď si každoročne pripomíname a oslavujeme Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok sme spolu s tretiakmi (III. A a III. B), síce v obmedzenom počte, ale o to intenzívnejšie, oslávili tento sviatok zaujímavými súťažnými aktivitami, pri ktorých mohli žiaci ukázať svoju kreativitu, fantáziu a schopnosť spolupracovať...

Čítať ďalej

Mládež bez drog, je cesta k cieľu

Odveká a prirodzená túžba školy je chrániť, nás žiakov, pred všetkým zlom, vedieť pomenovať zlo, aby z nás vyrastali rozumní ľudia, ktorí sa budú vedieť zodpovedne rozhodovať sami za seba.

Školská psychologička, Mgr. Jana Mácová, v spolupráci s  koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, Mgr. Mariannou Židekovou, zabezpečili dňa 25.10.2021 pre žiakov...

Čítať ďalej

Správajme sa pri nakupovaní férovo.

        Dňa 4. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie  zamerané na zoznámenie sa s  výrobkami s označením Fairtrade a Fairwear. Žiaci 2.A triedy veľmi zaujímavým spôsobom uvedené označenia odprezentovali a skutočne tematicky  spojili s ochutnávkou Fairtrade potravín a módnou prehliadkou s označením Fairwear. Pre tých z vás, ktorí sa s uvedeným označením ešte...

Čítať ďalej

Finančná akadémia

Dňa 20. 10. 2021 sa na našej škole konal workshop, ktorý mal za úlohu poučiť žiakov 3. ročníka o finančnej gramotnosti. Prostredníctvom projektu Finančná akadémia sme mali možnosť dozvedieť sa viac o financiách - ako riadiť osobné financie, ako funguje kapitálový trh, prečo je dobré hospodáriť rozumne, ako a do...

Čítať ďalej

Kysucký mikrofón 2021

     Žatva je veľká, ale robotníkov málo... Presne táto veta z Evanjelia sv. Lukáša vystihuje piatok 15. 10. 2021. V tento deň sa v Dome kultúry v Čadci konala regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov pod názvom „Kysucký mikrofón“.

Čítať ďalej

Biela pastelka

V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naša škola zapojila do celoslovenskej verejnej dobročinnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka 2021.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci dobrovoľníkov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na...

Čítať ďalej

Vyhlásenie volieb do rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a na základe skončenia...

Čítať ďalej

Odštartovali sme v teréne

Ako každý rok, tak aj teraz, na začiatku septembra, sa uskutočnil povinný Kurz na ochranu života a zdravia pre tretiakov - KOŽAZ. V rozmedzí troch dní, od šiesteho do ôsmeho septembra, sme pútavou formou získavali vedomosti a zručnosti, ktoré nám môžu v budúcnosti zachrániť život v tiesni.

V pondelok ráno...

Čítať ďalej

Začiatok školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roku sa uskutoční 2. septembra 2021. Začiatok školského roka bude organizovaný nasledovne:

Žiaci 1. a 2. ročníka prídu do školy na 7:50 hod. a sústredia sa na chodbe na 1. poschodí, kde budú dodržané bezpečné rozostupy. Slávnostne otvoríme nový školský rok a žiaci sa presunú so svojimi triednymi...

Čítať ďalej