Skočiť na hlavný obsah

Úspechy za hranicami

"Lidice pro 21. století" je medzinárodná vedomostná súťaž určená pre žiakov z celého sveta. Vyhlasuje ju Pamätník Lidice, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe s podporou Ministerstva kultúry, Ministerstva obrany a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy ČR.

Čítať ďalej

Projekt 5 peňazí

          Dňa 24.03.2021 sme my, žiaci 3.ročníka, mali možnosť zúčastniť sa, v online priestore, realizácie projektu 5 peňazí. Išlo o projekt o finančnom vzdelávaní v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s rôznymi aspektami, ktorými financie môžu ovplyvniť naše životy, ako napríklad dôsledok výberu povolania na našu budúcnosť a finančné zabezpečenie, aká...

Čítať ďalej

ONLINE PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA PRE UCHÁDZAČOV

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole,

Gymnázium v Kysuckom Novom Meste

organizuje pre záujemcov o štúdium na našej škole

ONLINE PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA

Účelom stretnutí je prejsť všetky oblasti z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v takom rozsahu, ako budú obsiahnuté na prijímacích skúškach.

Stretnutia budú prebiehať...

Čítať ďalej
GymKNM

ONLINE Deň otvorených dverí

Vítame Vás na ONLINE DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Ak máte vytvorené konto v aplikácii Teams, ním sa môžete prihlásiť po kliknutí na odkaz.

Ak prístup v tejto aplikácii nemáte, otvoríte link v prehliadači EDGE alebo CHROME  a prihlásite sa.

Nech sa páči, VSTÚPTE.

Čítať ďalej

Maratón písania listov

Dištančná forma výučby nie je len o teoretickom nadobúdaní poznatkov, aj v online priestore máme možnosť stretnúť sa s ľuďmi z praxe a zapájať sa do zaujímavých projektov či workshopov. V dňoch 11. a 12.2.2021  sme sa my, žiaci 1.A a 1.B triedy, zúčastnili online workshopu so zástupkyňou Amnesty International na Slovensku,  Olíviou Strelkovou. Mimovládna  organizácia Amnesty...

Čítať ďalej

Prístup na ONLINE DOD

Vítame Vás na ONLINE DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Ak máte vytvorené konto v aplikácii Teams, ním sa môžete prihlásiť po kliknutí na odkaz.

Ak prístup v tejto aplikácii nemáte, otvoríte link v prehliadači EDGE alebo CHROME  a prihlásite sa.

Nech sa páči, VSTÚPTE.

Čítať ďalej

Sme aktívni aj v čase COVID pandémie

Situácia s pandémiou COVID 19 už trvá pár mesiacov. Jedných ničí, ubíja, iní v nej hľadajú nové možnosti a situáciu vnímajú ako príležitosť  meniť svoje životy k lepšiemu. Zastihla nás nepripravených, no o to flexibilnejších a odhodlanejších byť za každých okolností aktívni.

Online priestor nám dal možnosť ukázať, že i my, učitelia, sa vieme prispôsobiť novým podmienkam...
Čítať ďalej