Skočiť na hlavný obsah

Genetika prakticky

            V utorok (29.1.2019) sme sa so žiakmi štvrtého ročníka, ktorí majú záujem o štúdium biológie na vysokých školách, zúčastnili praktických cvičení v Ústave lekárskej biochémie (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského) a Biochemického centra v Martine.

            Praktické cvičenia boli zavŕšením projektu o praktickom využití genetiky, pod záštitou občianskeho združenia Harpúna. Žiaci si pravidelne v priebehu školského roka pripravovali výstupy z genetiky, ktoré prezentovali u pracovníčky Mrg. Márie Brodňanovej, ktorá v spomínanom ústave pracuje ako interná doktorantka.

            Naši žiaci v Martine absolvovali praktické cvičenia: Izolácia plazmidovej DNA, Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie a čistoty DNA, Elektroforetická separácia v agarózovom géle a Transformácia kompetentných baktérií Escherichia coli elektroporáciou. Nasledovala prednáška MUDr. Michala Cibulku (tiež interného doktoranta) o najnovších objavoch v oblasti výskumu DNA a o zavádzaní neinvazívnych metód pri výskume nukleových kyselín v tele človeka.

            Spomínaným pracovníkom ďakujeme za odborný profesionálny prístup. Pre našich žiakov sa tak otvárajú možnosti uplatnenia biologických vedomostí v praxi.