Skočiť na hlavný obsah

Zápis uchádzačov o štúdium, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok

Bez vykonania písomných prijímacích skúšok sú na štúdium prijatí iba tí uchádzači, ktorí podľa školského zákona v Testovaní 9 – 2019 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 90 % úspešnosť.

Zápis uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok sa uskutoční v dňoch:
6. mája 2019 od 10.00 do 15.30 hod.
7. mája 2019 od 10.00 do 15.30 hod.
Zápis bude prebiehať v budove na ulici Jesenského 2243 (za Billou)
V prípade, že daný termín nevyhovuje, je možné si telefonicky dohodnúť iný termín.

Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii školy. Na zápis je nevyhnutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná ZŠ.

Uchádzač nahlási:
1. prvý cudzí jazyk ( AJ, NJ )
2. druhý cudzí jazyk ( AJ, NJ, RJ )
3. voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova
4. prípadne oslobodenie z TSV a stupeň.