Skočiť na hlavný obsah

Rodičovské triedne schôdzky

Dňa 8. apríla 2019 (pondelok) sa v priestoroch Gymnázia na Ulici Jesenského (za Billou) sa uskutočnia rodičovské triedne schôdzky

Triedne rodičovské schôdzky sa bude konať od 15:30 do 17:30hod v kmeňových triedach.

Program triednych schôdzok:

  1. Otvorenie
  2. Výchovnovzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok
  3. Dochádzka žiakov za 3. štvrťrok
  4. Rôzne

V prípade, že rodičia chcú konzultovať s inými vyučujúcimi svojho dieťaťa, tí sú plne k dispozícii počas tohto dňa do 17:30.

Poprípade si s triednym učiteľom treba dohodnúť iný termín, ak uvedený termín nevyhovuje.