Skočiť na hlavný obsah

Podpora z 2% dane pre našich gymnazistov

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme za dôveru v minulom roku a za poukázané finančné prostriedky na účet občianskeho združenia HERMES, ktorého správcom je naša škola. Získané finančné prostriedky sme používame na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aj tento rok na Vás obraciame so žiadosťou o podporu činnosti našej školy - poukázaním 2% zo zaplatenej dane. (podľa § 50, ods.4 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Naša škola ako správca občianskeho združenia HERMES chce využiť túto možnosť a zlepšiť tak, vďaka príspevkom Vás všetkých, úroveň vzdelávania našich detí.

Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Občianskeho združenia HERMES, bude využitá na podporu športu detí, mládeže, na podporu mimoškolskej činnosti našich študentov a modernizáciu učebných pomôcok, predovšetkým na vylepšenie študijných podmienok detí.

Údaje o občianskom združení
Názov: HERMES
Adresa: Komenského 1357, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42055041

Ďakujeme pekne

                                                                                                                           Mgr. Jana Pieronová
                                                                                                                              riaditeľka školy

Prilohy na stiahnutie: