Skočiť na hlavný obsah

ŠKOLSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 7.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti,  prezentovali dvaja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.

Výsledky:

Kategória A

1.miesto  Andrea Pauková /III.A/

2.miesto  Miroslava Svrčková /IV.B/

3. miesto  Katarína Čimborová /IV.A/

Poster:

  1. miesto Michal Lehotský /III.B/ - Výkonnosť srdca

Kategória B

1.miesto              Katarína Hurtošová /I.B/

2.miesto              Petra Belešová /II.B/

3. miesto             Andrea Čimborová /II.B/

Poster:

  1. miesto Juaj Gusko /II.B/ - Alzheimerova demencia

 

Na krajské kolo olympiády postupujú žiaci z 1. a 2. miesta z obidvoch kategórií.