Skočiť na hlavný obsah

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Vo štvrtok (22. novembra 2018) sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Šestnásťť našich žiakov (žiaci 1. - 2. ročníka v kategórii B a žiaci 3. - 4. ročníka v kategórii A) súťažilo v troch súťažných disciplínach pred odbornou komisiou. Tá, v zložení: PaedDr. Gabriela Jančigová, Mgr. Katarína Gažová, Mgr. Milan Slivka, hodnotila žiakov v písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa ešte ďalej členila na test (z gramatiky,   literatúry a slohu) a slohovú prácu. A tu sú výsledky:

KATEGÓRIA A

víťazi

  1. miesto: Ivana Hmirová
  2. miesto: Andrea Boková
  3. miesto: Lukáš Janáčik

KATEGÓRIA B

  1. miesto: Katarína Hurtošová
  2. miesto: Petra Belešová
  3. miesto: Katarína Račáková

Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Blahoželáme im. Víťazky z prvého miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať v Žiline.