Skočiť na hlavný obsah

Pripomíname si 100. výročie vzniku Česko-Slovenska

    Áno, 28. októbra 2018 uplynulo 100. rokov od vyhlásenia vzniku Česko-Slovenska. Jednu z najdôležitejších udalostí v našej histórii si na našej škole pripomíname viacerými podujatiami, či už to bola účasť našich pedagógov na konferencii k vzniku ČSR, alebo skúmanie vyhlásenia a formovania sa nového štátu v podmienkach Kysúc na hodinách Putovania históriou. Popri skúmaní vyhlásenia a formovania nového štátu v podmienkach kysuckých obcí sa žiaci venovali aj úlohe významných osobností, ako napr. Milan Rastislav Štefánik, Milan Hodža, Matúš Dula, Andrej Hlinka.

     Vo štvrtok 18. októbra zavítal k nám Ing. Pavel Šesták z Nadácie Milana Rastislava Štefánika. Na prvom poschodí pripravil pre našich žiakov výstavu ROKY BOJOV, OBETÍ A NÁDEJÍ (1914 - 1920), venovanú vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výstavou nás previedol zaujímavou prednáškou, po ktorej nasledovala beseda. Naši žiaci ho zahrnuli množstvom podnetných otázok, týkajúcich sa najmä Milana Rastislava Štefánika a československých légií. Musíme oceniť výbornú pripravenosť a zaujímavé odpovede pána Šestáka. Aj vďaka výstave si môžeme uvedomiť a oceniť mimoriadne zásluhy M. R. Štefánika a československých legionárov pri vzniku Česko-Slovenska.