Skočiť na hlavný obsah

Ľudské práva v projektoch

Skupina

Tento školský rok sa  mali možnosť naši prváci oboznámiť s problematikou ľudských práv v rámci predmetu výchova k ľudským právam. Našou úlohou bolo priviesť ich k osvojeniu si vedomostí a zručností, formovaniu postojov, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, rovnosti, zodpovednosti, spravodlivosti.

Zúčastnili sa online workshopu, viedli zaujímavé diskusie k aj vážnym témam spoločnosti, pracovali s Ústavou SR a ďalšími dôležitými dokumentami z danej oblasti, videli zaujímavé videá, riešili modelové situácie, zúčastnili sa exkurzie v synagóge.  Ide  o dlhodobý proces, ktorý sa nikdy nezaobíde bez pomoci dospelých, ktorým na deťoch naozaj záleží. Ak chceme, aby mladí ľudia boli schopní premýšľať a prežívať život s presvedčením o správnosti svojich myšlienok, ak chceme, aby vedeli hovoriť o tom, čo si myslia tak, aby im druhí porozumeli, základom všetkého bolo budovať medzi nami pozitívne vzťahy.

Svoje putovanie predmetom žiaci zavŕšili projektovou činnosťou, kde tvorili Kalendáre ľudských práv na rok 2023, ktorú sme poňali ako súťaž medzi I.A a I.B triedou.  Práve pri tejto činnosti ukázali schopnosť pracovať v skupinách, zručnosti pri práci s internetovými zdrojmi, počítačom, programami na vytváranie kalendárov, ale ukázali i mieru kreativity a súťaživosti.

Aktivitu hodnotíme pozitívne. Jej zavŕšením bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže v priestoroch školy. Odborná porota udelila ceny za prvé 3 miesta a taktiež aj cenu poroty za najzaujímavejšie spracovaný kalendár. Prvé dve miesta obsadili žiaci z I.A triedy, ďalšie dve žiaci z I. B triedy. Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke za možnosť projekt zrealizovať a našim prvákom za to, že sa práce zhostili a zodpovedne k nej všetci pristúpili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!