Skočiť na hlavný obsah

Rozprávame sa i o vážnych témach

Žiaci tretieho ročníka sa dňa 22.6.2022 zúčastnili prednášky Obchodovanie s ľuďmi. Pani Mgr. Dana Dolinajová z CPPaP v Kysuckom Novom Meste nám objasnila závažný problém, ktorý sa môže týkať nás alebo našich blízkych. Vysvetlila nám problematiku nelegálneho transportu ľudí a ako mu môžeme zabrániť. Dozvedeli sme o fungovaní ilegálneho obchodu, čo je jeho podstatou a spôsob zmýšľania ľudí obchodujúcich na čiernom trhu za účelom zisku. Hodinu hodnotíme veľmi pozitívne, načerpali sme nové vedomosti a zručnosti, ktoré nám v budúcnosti môžu pomôcť. Obsahom prezentácie bolo taktiež upozornenie na to, na čo si máme dávať pri výbere budúcej brigády v zahraničí i na Slovensku pozor.