Skočiť na hlavný obsah

Exkurzia v synagóge

Dňa 15. júna sa uskutočnila exkurzia I.B triedy vrámci predmetu Výchova k ľudským právam v Múzeum židovskej kultúry v Žiline, ktoré sídli v budove bývalej ortodoxnej syngógy. Pomerne jendoduchá budova ukrýva vo svojom interiéri pôvodný mobiliár. Synagóga sa aj v súčasnosti využíva na na duchovné účely. Exponáty sú vystavené v zadnej tzv. ženskej časti synagógy, ktorá je od modlitebne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú je možné vidieť priestorové usporiadanie modlitebne. 

                                      

Najvýznamnejším exponátom je ručne písaná Kniha zákona (Sefer Tóra), ktorú tvorí dlhý pás pergamenu navinutého na dvoch tyčiach. Zaujímavým exponátom je určite aj ručne vyšívaný svadobný baldachýn tzv.chupa z roku 1907, pod ktorým sa vykonávali svadobné obrady. Prostredníctvom exponátov mali žiaci možnosť podrobnejšie sa oboznámiť so špecifickou kultúrou a životom židov, ako aj so základmi judaizmu a obohatiť tak svoje poznanie o nový rozmer - náboženskej tolerancie.