Skočiť na hlavný obsah

Montessori deň

tvorba

Zaujímavosťou a oživením vyučovacieho procesu v školskom prostredí sú projektové dni. Preto sme sa rozhodli jeden taký si zrealizovať, nazvali sme ho Montessori deň. Realizoval sa pod vedením pani učiteľky Židekovej, v spolupráci so žiakmi 2. ročníka. Pozostával z niekoľkých častí. Tu si ich dovolíme priblížiť.

V rámci projektovej činnosti sme chceli prepojiť teoretické poznatky s praktickou činnosťou, a preto sme sa rozhodli vytvoriť Montessori pomôcky pre deti. Za cieľ sme si zvolili vytvoriť pomôcky, ktoré budú zamerané na rozvoj motoriky, ale aj logicko-zmyslových podnetov, aby sa toho naučili, čo najviac. Úvodnú časť tvorila odborno-praktická prednáška pani Lenkou Jedinákovou, pedagogičkou v Montessori škole v Žiline. Objasnila nám, kto bola Mária Montessori, ako prebieha vyučovanie v Montessori škole i termíny, s ktorými sa v rámci Montessori pedagogiky pracuje.

Dr. Mária Montessori sa narodila v roku 1870 a bola prvou ženou v Taliansku, ktorá promovala ako doktorka medicíny, vzdelávala liečebných pedagógov, pracovala ako detská lekárka a otvorila prvé predškolské zariadenia. Bojovala so systémom, no napriek tomu sa jej podaril obrovský pokrok vo vzdelávaní. 

V rámci projektovej činnosti, kde sme ukázali spoluprácu a pomoc medzi sebou pri vytváraní projektu, sme sa ako triedy zapojili do malej medzitriednej súťaže o najzaujímavejší a najkreatívnejší Montessori projekt. 2.A a 2.B sa zúčastnili vyhodnotenia v priestoroch školy, kde boli prichystané aj zaujímavé odmeny: na 4. mieste sa umiestnili žiaci z 2.A: Adriána Janíčková, Sára Kubová, Sebastián Loj a Maroš Mozol so zaujímavým a originálnym skateboardom, získali cenu za najoriginálnejšie dielo. Na 3. mieste sa umiestnila skupina z 2.B: Terézia Karasová, Alexandra Mikolajová, Jakub Poplanúch, Adam Lachman s ich multifunkčnou tabuľou, na 2. mieste sa umiestnili žiaci z 2.B: Peter Kubík, Sofia Tkáčiková, Aneta Urbaníková s originálnym a jedinečným senzorickým koberčekom a svoje prvenstvo si vybojovali žiaci z 2.B: Adriána Sventeková, Adriána Mikolajová, Maximilián Gajdoš, Tatiana Krčmáriková. Všetkým umiestneným gratulujeme k úspechu. Treba však dodať, že cieľom montessori pedagogiky nie je vôbec navzájom medzi sebou súťažiť, ale sa podporovať a rozvíjať kreativitu, samostatnosť či vzájomnú spoluprácu tímu pri riešení úloh, čo sa nám aj podarilo.

Záverečnou časťou projektovej činnosti bolo odovzdať naše výtvory do správnych rúk. Darovali sme ich deťom v Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Kysuckom Novom Meste, kde sme sa stretli so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorí nás ohúrili svojou otvorenosťou, šikovnosťou a privítali nás s otvorenou náručou. Mnohých z nás prekvapilo milé a intelektuálne prostredie, v ktorom sme sa ocitli. Naše hračky si získali pozornosť veľa detí a my veríme, že budú mať s nimi veľa zábavy. Naše hračky sa deťom i učiteľkám veľmi páčili a chválili nás za našu kreativitu a spoluprácu, no hlavne za šikovnosť. Na konci prehliadky nás čakal malý darček, ručne vyrobené keramické srdiečka priamo z ich dielne, tvorené s láskou a radosťou pre nás. Sme veľmi vďační, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a budeme sa tešiť na ďalšie projektové aktivity.