Skočiť na hlavný obsah

Ideme hrať ping-pooooong

ping-pong

Aj naša škola sa tento rok zapojila do 5. ročníka osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – WTTD  for all na Slovensku 2022 s Projektom „...ideme hrať ping - poooooong...“.

V termíne od 4.4. do 8.4. 2022 za uskutočnili počas telesnej výchovy pingpongové zápasy medzi žiakmi jednotlivých tried. Dvaja najlepší hráči z každej triedy postúpili na  pingpongový turnaj, ktorý sa uskutočnil v stredu 20.4. 2022, zúčastnilo sa ho 15 žiakov.

  1. miesto získal Nataniel Pečalka z I.B
  2. miesto získala Nikola Palaštyová z III.B
  3. miesto získal Marek Macúš z I.A

Výhercom blahoželáme!