Skočiť na hlavný obsah

Prípravné stretnutia na prijímacie skúšky

PS

V prípade, že uchádzači majú záujem o prípravný kurz, je potrebné sa vopred nahlásiť najneskôr do 29. 03. 2022 na e-mailovú adresu zastupca@gymknm.sk, s uvedením mena a priezviska uchádzača, kontaktnej e-mailovej adresy a tel. čísla.

Prípravný kurz bude mať 2 stretnutia. Prebiehať bude v budove školy. Bližšie informácie k prípravnému kurzu budú zaslané uchádzačom do 05. apríla 2022 na zaslanú kontaktnú e-mailovú adresu.

Termíny stretnutí: 12. 04. 2022 a 26. 04. 2022

Prípravný kurz je určený iba pre tých žiakov, ktorí si podali prihlášku na naše gymnázium.