Skočiť na hlavný obsah

Spoznaj svet financií a ekonómie

         Dňa 24. februára 2022 sa žiaci tretieho ročníka, pod vedením p. u. Židekovej a Orieščikovej, zúčastnili projektu „Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl v digitalizovanom prostredí“, ktorý si pripravila pre nás Nadácia NÁRODOHOSPODÁR, v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.                                                                        

     Workshop s názvom „Spoznaj svet ekonómie a financií a urob v nich svoje prvé rozhodnutia“, ktorý sa realizoval počas 4 vyučovacích hodín, sa uskutočnil v priestoroch nášho Gymnázia. Ešte pred daným workshopom sme absolvovali vstupný test v online priestore. Lektori Ekonomickej univerzity – pani dekanka, prodekani a ďalší vysokoškolskí pedagógovia, nás oboznámili s problematikou finančnej gramotnosti v troch moduloch. Naučili sme sa počítať čistú mzdu z hrubej. Zistili sme, že riziko uskutočnenia škodovej udalosti je veľké a nikdy nevieme, kedy nastane, vďaka didaktickej hre, ktorú si pre nás pripravili. V poslednom module nám pani docentka J. Kušnírová vyvrátila negatívne názory na dane a informovala nás o tom, že sú základnou zložkou ekonomiky štátu. Dozvedeli sme sa vďaka nim mnoho zaujímavých faktov a ozrejmili nám mnoho nejasností.                                      

          Týmto sa chceme poďakovať nielen p. učiteľkám, ktoré nám umožnili zúčastniť sa workshopu, ale aj pedagógom z Ekonomickej univerzity, ktorý nám otvorene zodpovedali všetky naše otázky.