Skočiť na hlavný obsah

Štvrtáci na online konferencii

     Dňa 14. februára sme sa  my, seminaristi z občianskej náuky, pod vedením p. uč. Židekovej, zúčastnili online konferencie, ktorú pre nás pripravili právničky z kancelárie Úradu VOP (verejného ochrancu práv).

     Počas 7. a 8. vyučovacej hodiny sme sa v priestoroch školy pripojili na spomínané online stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a mali možnosť vyskúšať si, či naozaj dokážeme riešiť modelové situácie s využitím poznatkov, ktoré sme počas štúdia nadobudli. Zamestnankyne Úradu VOP si pre nás pripravili  prezentáciu s rôznymi novými informáciami, ktorými sme si prehĺbili naše doterajšie poznatky. Oboznámili nás nielen s úlohou verejného ochrancu práv, detského ombudsmana a Komisára pre deti, ale nám aj vykonštruovali reálne prípady, s ktorými prišli do styku počas ich praxe. Snažili sa nás aktívne zapájať, kládli nám otázky a nastolili niekoľko problémových úloh, ktoré sme hravo zvládli, pretože nám poznatky z oblasti práva a ľudských práv nie sú cudzie, za čo nás i pochválili.  Na záver sme mali vymedzený čas na otázky, na ktoré nám s radosťou a ochotou odpovedali.

      Aj napriek technickým problémom, ktoré nám na začiatku sťažili spoločné komunikovanie, sa nám konferencia páčila a dala opäť niečo nové do života.

        Týmto sa chceme zároveň poďakovať pani učiteľke, že nám takýto typ vzdelávania umožnila a že sme opäť vďaka nej o niečo múdrejší. 😊