Skočiť na hlavný obsah

Maratón písania listov

Dňa 8.12.2021 a 9.12.2021,  sa pre žiakov I.A a I.B  uskutočnil online workshop s medzinárodnou mimovládnou organizáciou Amnesty International. Cieľom tejto organizácie je presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.  Workshop organizovala lektorka Olívia Strelková s dobrovoľníčkou Luciou. V úvode nám predstavili Amnesty International a v krátkosti sme sa v online priestore zoznámili.

          Témou workshopu bol “Maratón písania listov”.  Lektorky nám priblížili podstatu tohto najväčšieho ľudskoprávneho podujatie sveta. Cieľom “maratónu” je písanie solidárnych listov a vyjadrenie podpory pre nespravodlivo väznených, prenasledovaných či utláčaných ľudí z rôznych krajín sveta. Taktiež aj listov, ktoré vytvárajú medzinárodný tlak na úrady a upozorňujú na porušovanie ľudských práv. Následne sme v skupinách pracovali na prípadoch, ktorým je tohtoročné písanie listov smerované. Vypočuli sme si príbeh osoby a snažili sme sa vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv vyhľadávať, ktoré práva sú porušované. Mali sme možnosť vyjadriť svoj názor a vysloviť riešenie, ktorým by sme pomohli k zlepšeniu danej problematiky.

          Prostredníctvom 1,5 hodinového workshopu sme získali  nové vedomosti a pohľad, z ktorého sme videli uplatnenie školského učiva  v praxi. Študenti, ktorých aktivita zaujala, majú priestor  i na napísanie vlastného listu, najlepšie v angličtine.  Aj týmto spôsobom sme sa viac priblížili k ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.