Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PF2022

S prichádzajúcim novým rokom Vám prajeme nekonečne veľa zdravia, príjemnej atmosféry v kruhu blízkych, šťastia a spokojnosti po celý rok 2022!