Skočiť na hlavný obsah

Prednáška o syndróme CAN

Dňa 14. decembra, v utorok, sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili prednášky o syndróme CAN. Tému nám úžasne priblížila pani Veselá z občianskeho združenia Náruč v Čadci.

Syndróm CAN (syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa) sa prejavuje po surovom prístupe k dieťaťu v závažnom rozsahu, pri ktorom sa k dieťaťu správajú násilne po fyzickej i duševnej stránke. Porozprávala nám o rôznych typoch zneužívania (fyzického, psychického, sociálneho, ekonomického...), ale aj o cykle, ktorým si každá obeť a agresor prechádza. Prechádzajú si fázou budovania napätia, kedy dochádza k nezhodám či hádkam. Potom prichádza fáza výbuchu alebo násilia, kedy agresor aktívne útočí na obeť rôznymi spôsobmi, následne sa prehupnú do fázy medových týždňov, kde sa agresor obeti ospravedlňuje, nosí jej darčeky. V štvrtej fáze, pokoja a popierania, sa násilník pokúša plniť sľuby a udržať svoje správanie na uzde. Postupne sa ale časový rozptyl cyklu skracuje, napr. z každého mesiaca na každý deň. Môže sa stať, že tretia a štvrtá fáza sa úplne vytratia a pretrvávajú fázy napätia a hnevu.

Pútavou časťou bola možnosť vypočuť si niekoľko prípadov z praxe pani Veselej a jej kolegýň. Dozvedeli sme sa veľa dôležitých informácií a ochotne nám odpovedala na každú našu otázku. Najčastejšími ohlásenými obeťami sú ženy a deti zo sociálne slabšieho prostredia, lebo muži a ženy z úspešných rodín sa za svoju situáciu hanbia. Veľa prípadov týrania a zneužívania sa neodhalí, lebo nie je dostatok dôkazov na usvedčenie páchateľa a my, susedia, rodinní príbuzní, a aj samotná obeť si zakrývajú oči pred pravdou. Dôležitou prevenciou je ohlásenie každého incidentu, v prípade fyzického násilia aj návšteva lekára.

Každý z nás si z online prednášky odniesol informácie, ktoré nám v budúcnosti môžu pomôcť zachrániť niekomu život. Touto cestou sa chceme poďakovať OZ Náruč v Čadci a pani Veselej za pútavú prednášku a pani učiteľke Židekovej za možnosť zúčastniť sa. Ďakujeme!