Skočiť na hlavný obsah

Olympiáda zo slovenského jazyka aliteratúry - školské kolo

Dňa 10. 12. 2021 si 21 našich žiakov preverilo svoje vedomosti a zabojovalo v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Na celom Slovensku sa v rovnakom čase konali školské kolá, ktorých náplňou bolo vypracovanie online testu v čase 35 minút. Súťažilo sa v kategórii A – 4 žiaci z 3. a 4. ročníka a v kategórii B – 17 žiakov z 1. a 2. ročníka.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných škôl. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom, na ktorý ďalej nadväzuje. Odborne ju garantuje Slovenská komisia OSJL v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny. Vyhlasovateľom OSJL je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré ju aj garantuje.

Keďže sa tento rok konalo školské kolo centrálne, testy boli tvorené i vyhodnotené elektronicky a výsledky prišli o niekoľko dní neskôr. Na základe výsledného počtu získaných bodov sa žiaci umiestnili nasledovne:

Kategória A :

  1.  miesto – Matúš Máca, III.B
  2. miesto – Martina Poniščjaková, III.A
  3. miesto – Júlia Mrmusová, IV.A

Kategória B:

  1. miesto – Sebastinán Loj, II.A
  2. miesto – Maroš Mozol, II.A
  3. miesto – Lukáš Martiška, II.A

Našu školu v krajskom kole budú reprezentovať žiaci, ktorí sa v kategórii zúčastnili na 1.mieste. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a chlapcom, ktorí nás budú reprezentovať, želáme veľa šťastia a úspechov.