Skočiť na hlavný obsah

Olympiáda ľudských práv

Dňa 3.12.2021 sa uskutočnilo  na našej škole školské kolo  Olympiády ľudských práv.  Je to súťaž, ktorá patrí k sérii aktivít, pripomínajúcich si Deň ľudských práv, ktorý slávime 10.12., pri príležitosti prijatia jedného z najznámejších a najuznávanejších dokumentov v oblasti ľudských práv, Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. Má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Tento rok sa školské kolo realizovalo, netradične, v online priestore. Súťaže – písania testu,  sa zúčastnilo 19 žiakov: 15 dievčat a 4 chlapci. Výsledky sú nasledovné:

1. miesto – Júlia Mrmusová, IV.A

2. miesto – Natália Kubištová, IV. A

3. miesto – Stanislava Rovňaníková, IV.B

Do krajského kola postupuje a našu školu bude v súťaži reprezentovať Júlia Mrmusová, jej náhradníčkou bude Natália Kubištová. Všetkým zúčastneným by som sa chcela touto cestou poďakovať za účasť, výherkyniam zablahoželať a reprezentujúcim dievčatám okrem blahoželania popriať i veľa šťastia v krajskom kole.