Skočiť na hlavný obsah

„V koži vysokoškoláka“

            Dňa 11.11.2021 (štvrtok) sme sa my, seminaristi z občianskej náuky, zúčastnili online prednášky prístupnej pre širokú verejnosť, ktorú organizovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci svojho DOD.

            V rámci 5. a 6. vyučovacej hodiny sme sa spolu s pani učiteľkou Židekovou stretli v učebni č. 38 a prostredníctvom MS Teams sa o 12:10 hod. pripojili na túto verejnú prednášku, ktorá zároveň slúžila aj ako prednáška vysokoškolským študentom magisterského štúdia.

Prednášajúci, JUDr. Martin Píry, PhD., nás v úvode privítal a následne nám objasnil malú časť z problematiky stavebného práva. Počas prednášky spomenul termíny ako: kolaudácia a kolaudačný proces; stavebný zákon; náležitosti potrebné k stavbe domu , stavebný úrad, stavebný dozor a pod. Na záver sa nám poďakoval za účasť a pekne sa s nami rozlúčil.

           Štyridsať-minútová prednáška nám ubehla ako voda a na konci sme sa ako seminaristi z občianskej náuky cítili o niečo múdrejší. Všetci sme si spolu mohli vyskúšať vysokoškolský typ vzdelávania, a veru, máme sa na čo tešiť. :)