Skočiť na hlavný obsah

Mládež bez drog, je cesta k cieľu

Odveká a prirodzená túžba školy je chrániť, nás žiakov, pred všetkým zlom, vedieť pomenovať zlo, aby z nás vyrastali rozumní ľudia, ktorí sa budú vedieť zodpovedne rozhodovať sami za seba.

Školská psychologička, Mgr. Jana Mácová, v spolupráci s  koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, Mgr. Mariannou Židekovou, zabezpečili dňa 25.10.2021 pre žiakov druhého ročníka, aby sa k nám dostali pravdivé informácie o škodlivosti drog z pravej ruky.

Pozvanie do školy prijala preventistka,  mjr. Mgr. Jana Zlochová, z OR PZ v Čadci. Vo svojej interaktívnej prednáške „Pravda o drogách“ nám priblížila vo všeobecnosti drogovú scénu v SR. Dozvedeli sme sa, akým spôsobom drogy devastujú osobnosť, zdravie človeka, ako sa im brániť...

Počas zaujímavej preventívnej prednášky o legálnych a nelegálnych drogách majorka poukázala na to, že pravdivé informácie majú žiaci dostávať skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie od tých, čo na drogách zarábajú alebo tých, čo ich užívajú. Zdôraznila, aby sme rozumeli tomu, že drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie.

Počas  besedy sme boli aktívni a zvedaví, čo prednášateľka doplnila ukážkami drog a dala nám istotu, že v prípade potreby máme u nej dvere vždy otvorené. Zdôraznila, že pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia od strachu, môžeme prežívať bez drog, len sa to musíme naučiť. Vedieť zdolávať každodenné starosti a za všetky svoje činy prevziať zodpovednosť, to je úloha každého žiaka.

Pomocnú ruku v tejto úlohe nám dáva naša škola aj formou tejto preventívnej prednášky. Prednáška v nás zanechala hlboké myšlienky, pocit zodpovednosti, ktorý motivuje a aktivizuje odmietavý postoj, nás, žiakov gymnázia, k užívaniu drog.