Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Biela pastelka

V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naša škola zapojila do celoslovenskej verejnej dobročinnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka 2021.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci dobrovoľníkov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím v okrese Kysucké Nové Mesto. Vďaka pomoci našich dobrovoľníkov, žiakov II. B triedy (Márii Gáboríkovej, Mareka Rizikyho a Jána Hromádku), sa nám podarilo vyzbierať sumu 89,96 eur. Výnos Bielej
pastelky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej realizácii. Prejavom solidarity, ušľachtilosti a pomoci sa nám podarilo naplniť poslanie Únie nevidiacich a slabozrakých a veríme, že sa aj v budúcnosti budeme stretávať s Vaším porozumením a Vašou podporou pri organizovaní či realizovaní dobrovoľníckych aktivít na pôde našej školy.
                                      

                                                                                                                                     Mgr. Marianna Žideková