Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Začiatok školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roku sa uskutoční 2. septembra 2021. Začiatok školského roka bude organizovaný nasledovne:

Žiaci 1. a 2. ročníka prídu do školy na 7:50 hod. a sústredia sa na chodbe na 1. poschodí, kde budú dodržané bezpečné rozostupy. Slávnostne otvoríme nový školský rok a žiaci sa presunú so svojimi triednymi učiteľmi do tried.

Žiaci 4.ročníka prídu do školy v čase od 9:00 do  9:10.

Žiaci 3.ročníka prídu do školy v čase od 9:10 do  9:20.

Žiaci 3. a 4. ročníka po príchode do školy pôjdu priamo do svojich kmeňových tried, nezdržiavajú sa na chodbe. Každá trieda otvorí nový školský rok so svojím triednym učiteľom.

Žiak je povinný pri 1. nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo - Vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutie v prílohách).

Každý žiak si na prvý deň prinesie návleky, rúško (každý žiak má 2ks pri sebe) a balík papierových jednorázových vreckoviek.

Žiaci do budovy školy vstupujú s prekrytím horných dýchacích ciest.

Rozostupy je potrebné dodržiavať v interiéri aj v exteriéri.

Všetci rešpektujeme zásadu R. O. R. (ruky-odstup-rúško)

V prípade, že žiak má byť v školskom roku 2021/2022 úplne alebo čiastočne oslobodený od predmetu Telesná a športová výchova, je potrebné stiahnuť si patričné tlačivo a potvrdiť u odborného lekára. Potvrdené tlačivo spolu so žiadosťou rodiča odovzdá žiak triednemu učiteľovi. Tlačivá sú v prílohách.

Prilohy na stiahnutie: