Skočiť na hlavný obsah

Ochrana prírody nám nie je ľahostajná

Už niekoľko rokov udržiavame prospešnú spoluprácu so Školou ochrany prírody vo Varíne. Táto organizácia nás ako školu posúva vpred v oblasti praktického poznávania prírody aj využívania medzipredmetových vzťahov.

Aj napriek situácii s ochorením covid 19 bola obnovená séria vzdelávacích aktivít, ktorých sme sa zúčastnili tentoraz s našimi prvákmi. Aktivity boli rozdelené na dve časti – teoretická, oboznámili sme sa s legislatívou ochrany prírody, rozdielom medzi národným parkom a chránenou krajinnou oblasťou. Zistili sme, že aj po teoretickej stránke, do tejto oblasti toho spadá veľa. Pani Ing. Alena Badurová nám povedala, čo všetko je ich náplňou práce, čomu sa venujú napr. lesní strážcovia alebo ich ochranárka a dendrologička. Dozvedeli sme sa, že táto organizácia sa špecializuje na ochranu Národného parku Malá Fatra.

V druhej časti – praktickej, sme sa venovali rôznym aktivitám, na ktorých sme využili naše vedomosti z biológie a geografie. Podľa indícií sme priraďovali obrázky k národným parkom, jednotlivé pohoria sme podľa indícií spájali s ich správnymi názvami, snažili sme sa na slepú mapu správne umiestniť naše národné parky aj s ich základnými charakteristikami. Prešli sme sa v záhrade, kde svoje miesto majú hmyzie búdky aj etažovité kosenie. Vo voliérach sa zotavovali sokol myšiar (pustovka) a sova, náhodne nájdení v lese, inak by im hrozil úhyn.

V každom prípade to bolo príjemné strávené dopoludnie, venované našej prírode. O nejaký čas si nadobudnuté vedomosti a zručnosti zasa preveríme v teréne.