Skočiť na hlavný obsah

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste oznamujeme, že v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest.

Prijímacie skúšky sa budú konať 22. júna 2021 o 8:00 v budove školy. 

Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí doručia do 18. júna 2021 riadne vyplnenú prihlášku.

Prihlášky môžu záujemcovia o štúdium posielať na adresu školy, podať elektronicky prostredníctvom edupage, mailom na riaditel@gymknm.sk alebo osobne.

Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.

Výsledky budú zverejnené 22.6.2021 na www.gymknm.sk do 15:00.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0915867879.