Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Aktualizácia poradia v prijímacom konaní na šk. rok 2021/22

Aktualizované poradie nájdete v priloženom dokumente.

Uchádzačom, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta bude zajtra zaslané rozhodnutie o neprijatí na emailové adresy.

Prilohy na stiahnutie: