Skočiť na hlavný obsah

Hovorme s mladými o súhlase

Sex z donútenia či sexuálne násilie. Každý z nás sa s týmito pojmami už určite stretol – či už v knihách, televízii alebo...

Dňa 26.4. 2021 sme sa my, trieda 3.A, zúčastnili online webinára zameraného  na problematiku sexuálneho obťažovania a násilia. Ten sa realizoval ako súčasť vzdelávacieho projektu „100ka“ (Stovka), ktorý sa sústreďuje na vzdelávacie aktivity so študentmi a študentkami SŠ a ZŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Zorganizovali ho pre nás lektori z Amnesty International Slovensko. Projekt rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia. Hlavným cieľom tejto konkrétnej akcie, bolo získať prehľad o názoroch generácie Z na danú tému.

Pár dní pred realizáciou webináru nám bol zaslaný dotazník na vyplnenie, v ktorom mal každý dotyčný anonymne označiť pole najviac zachytávajúce jeho postoj či presvedčenie vzhľadom na danú otázku. Tieto otázky boli, samozrejme, obšírnejšie rozoberané aj  na webinári, kde mohol každý otvorene vyjadriť svoj názor.  

Zopár ukážkových otázok:

  • Keď s niekým chodím, musíme spolu spať.
  • Ženy, ktoré sú znásilnené, si za to môžu samé.
  • Muž nemôže byť znásilnený.
  • Keď je dievča vyzývavo oblečené, znamená to, že chce mať sex.

Následne sa prostredníctvom online aplikácie www.sli.do robil brainstorming na tému sex – čo si pod ním každý predstavuje alebo aké zásady treba pri ňom dodržať.

Pri  ďalšej aktivite sme boli rozdelení do piatich menších skupín, kde nám bol predložený príbeh osoby, ktorá zažila nejaký druh sexuálneho násilia alebo obťažovania. Študenti skupín mali po prečítaní príbehu diskutovať, kto a ako  podľa nich zapríčinil danú situáciu - obeť alebo násilník?  Každému bola taktiež položená otázka, či sa nejakým spôsobom dalo situácii vyhnúť a ako by sa oni zachovali na mieste ľudí v príbehu.  Čo by spravili inak?

Organizátorkám sa napriek vážnosti témy, podarilo pomocou pár vtipov a poznámok pomerne rýchlo prelomiť ľady. Webinár, vďaka ich neviazanému postoju, prebiehal v uvoľnenej atmosfére. Žiaden názor sa nepovažoval za nesprávny a každý mal právo slobodne sa vyjadriť. Dozvedeli sme sa veľa nových a zaujímavých informácií, rovnako zaujímavé boli aj názory a postoje spolužiakov k danej téme.