Skočiť na hlavný obsah

Projekt 5 peňazí

          Dňa 24.03.2021 sme my, žiaci 3.ročníka, mali možnosť zúčastniť sa, v online priestore, realizácie projektu 5 peňazí. Išlo o projekt o finančnom vzdelávaní v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s rôznymi aspektami, ktorými financie môžu ovplyvniť naše životy, ako napríklad dôsledok výberu povolania na našu budúcnosť a finančné zabezpečenie, aká je hodnota práce alebo, ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich.

          Začali sme pohodlne.  Samozrejme, vzhľadom na dnešnú situáciu sme sa stretli prostredníctvom aplikácie Zoom, kde nás privítali dve milé školiteľky.  Zoznámenie prebehlo s ľahkosťou a pár zaujímavými otázkami, nasmerovanými na zistenie našich silných stránok alebo vyhliadok do budúcnosti. Následne sme sa rozhovorili o našich vysnených povolaniach.  Každý z nás začal s piatimi povolaniami, ktoré by sme v budúcnosti chceli zastávať.  Pozreli sme sa na ne z rôznych uhlov ako napríklad ich priemerná mzda.  Na konci nám ostalo jedno povolanie, ktoré by nás v budúcnosti malo uspokojiť nielen po finančnej, ale aj osobnej stránke, pretože peniaze nie sú všetko, však?  Záleží aj na nás a našich osobných pocitoch.

           Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo vytváranie tabuľky financií  fungujúcej rodiny.  Museli sme pracovať s čo najreálnejšími údajmi, akými sú cena hypotéky alebo poistenia či dokonca suma, ktorú mesačne rodina minie na jedlo, oblečenie alebo aj zábavu.  Nakoniec, aj keď šlo o ťažšie realizovateľnú aktivitu, nedali sme sa a v dvoch skupinách sme vypracovali dva modely funkčných rodín so stabilnými príjmami a podľa nás striedmo rozdelenými financiami.

           Celý projekt prebiehal v príjemnej atmosfére a hravými metódami nám  tri hodiny prešli ako nič.  Počas nich sme si oprášili staré vedomosti, získali  nové a niektorí z nás si možno lepšie uvedomili, aká budúcnosť nás čaká.  Veď predsa, peniaze nie sú všetko, ale občas nezaškodí nemať prázdne ruky!

                                                                                                                                Petra Jarošíková, III.A