Skočiť na hlavný obsah

Maratón písania listov

Dištančná forma výučby nie je len o teoretickom nadobúdaní poznatkov, aj v online priestore máme možnosť stretnúť sa s ľuďmi z praxe a zapájať sa do zaujímavých projektov či workshopov. V dňoch 11. a 12.2.2021  sme sa my, žiaci 1.A a 1.B triedy, zúčastnili online workshopu so zástupkyňou Amnesty International na Slovensku,  Olíviou Strelkovou. Mimovládna  organizácia Amnesty International pomáha ľudom, ktorí sa vo svojom živote stretli s nespravodlivosťou,  ostali stáť pred bránou väznice alebo im hrozila smrť. Organizácia dokáže pomôcť v každom treťom prípade, do ktorého sa vloží, či už ide o úplne oslobodenie alebo o posun vo vyšetrovaní...

 Workshop bol  zameraný na oboznámenie sa s projektom  Maratón písania listov pre nespravodlivo odsúdených a väznených vo svete. Na začiatku sme sa zoznámili s príbehom muža, ktorý strávil vo väzení 44 rokov za skutky spáchané iným človekom. Prepustili ho vďaka listom, ktoré boli zaslané do väznice a ako sám povedal, bol veľmi vďačný aj za listy, ktoré boli poslané priamo jemu. Vyjadril sa, že s málom vecí si zobral aj 20 kg listov, lebo pre neho znamenajú veľa.

 Neskôr sme boli rozdelení do skupín. Každá skupina si prečítala jeden z aktuálnych príbehov, rozanalyzovala ho a upozornila na porušovanie základných ľudských práv a slobôd. Keď sme si vypočuli, čo sa deje deťom, dospelým, seniorom, tak sa mnohým tlačili slzy do očí. Ak povieme 21. storočie, tak väčšina ľudí si predstaví moderné technológie, civilizovanosť a nie nespravodlivosť, neúctu a znevažovanie ľudskej dôstojnosti. Každý človek má svoje práva, a aj napriek tomu sú často porušované. Tieto príbehy boli kruté v tom, že každý hovoril o človeku, ktorý chránil životné prostredie, práva osôb v spoločnosti alebo chcel upozorniť na potrebu  rešpektovania žien a pod. Bolo porušené právo na súkromie, na dôstojné zaobchádzanie, dokonca bolo ublížené na zdraví. Práve kvôli ľuďom ako oni, je dôležité zapájať sa do takých akcií, akým je i  Maratón písania listov, preto sme ako triedy podpísali online petíciu a kto chcel, mohol podpísať list alebo vlastný napísať a poslať na adresu Amnesty International a neskôr bude list zaslaný na miesto určenia. Pevne veríme, že i naša snaha niekomu pomôže a dúfame, že škola bude naďalej podporovať aktivity a projekty, zamerané na tých, ktorých práva a slobody sú porušované a ktorým je v spoločnosti  potrebné pomôcť.

                                                                                                                                   Silvia Klučková, 1.B