Skočiť na hlavný obsah

Sme aktívni aj v čase COVID pandémie

Situácia s pandémiou COVID 19 už trvá pár mesiacov. Jedných ničí, ubíja, iní v nej hľadajú nové možnosti a situáciu vnímajú ako príležitosť  meniť svoje životy k lepšiemu. Zastihla nás nepripravených, no o to flexibilnejších a odhodlanejších byť za každých okolností aktívni.

Online priestor nám dal možnosť ukázať, že i my, učitelia, sa vieme prispôsobiť novým podmienkam a situáciám a vieme využiť moderné technológie tak, aby sme vyučovací proces urobili zaujímavejším a podnetnejším pre našich žiakov. Práve oni  v krátkom okamihu prišli o možnosť byť v dennom kontakte so svojimi učiteľmi, zamestnancami školy, spolužiakmi a priateľmi. Obmedzila sa im možnosť vzdelávať sa vo svojich laviciach, ale najmä prišli o chvíle, v ktorých sa prirodzene formujú sociálne vzťahy. rúško

 

Pandémia naplno zasiahla do našich životov. Avšak ukázala nám, že spolu to dokážeme zvládnuť. Vyučovací proces v tomto čase pre nás nie je len o teoretickom nadobúdaní poznatkov, tvoríme a realizujeme sa. V rámci predmetov umenie a kultúra a slovenský jazyk a literatúra sme doteraz zrealizovali množstvo zaujímavých aktivít : sadli sme si k šijacím strojom, zobrali do rúk ihly a nite, šili sme rúška. Zahrali sme sa na spisovateľom a písali ódy a elégie s názvom Návrat do školy. Snažili sme sa objektívom fotoaparátu zaznamenať aktuálnu situáciu, zrealizovali sme si triednu fotografickú súťaž. Maľovali sme, tvorili prezentácie na témy vnímanie vlastného tela, vnímanie krásy.  Tvoríme vlastnú knihu...

tvorba Online priestor nám dáva možnosť zapájať sa i do rozmanitých súťaží, v ktorom sa nejedenkrát poukáže na nadanie či skrytý talent našich žiakov v rôznych oblastiach umenia. Takouto súťažou bola i fotografická súťaž s názvom COVID pandémia cez objektív fotoaparátu, ktorú zrealizovalo Kysucké osvetové stredisko v Čadci. V tejto súťaži sme získali krásne dve ocenenia. Obe získali žiačky I.B triedy. 1. miesto patrilo Alexandre Kmoškovej a 3. miesto Anete Urbaníkovej. Našim výherkyniam blahoželáme a pevne veríme, že i v tejto neľahkej situácii môžeme nájsť pozitíva, ktoré nás posúvajú vpred.

 

tvorba covid  nešportujeme