Skočiť na hlavný obsah

Pomoc v krabiciach

krabička

         Každoročne sa na našej škole realizujú podujatia, ktorými poukazujeme na význam a potrebu dobrovoľníctva pre našu spoločnosť. Prostredníctvom mnohých dobrovoľníckych aktivít žiaci dokážu rozvíjať existujúce zručnosti a získavajú nové. Dobrovoľníctvo je spôsob, ako sa zúčastňovať na živote komunity, môže byť zdrojom ďalšej motivácie a zmyslu pre výsledok. Vďaka dobrovoľníctvu ľudia získavajú nové záujmy a hobby (môže byť spôsobom úniku z každodennej rutiny, zábava, relax, spôsob ako „dobiť“ energiu). Môže byť aj spôsobom, ako uvoľniť napätie, získať nový pohľad na rôzne situácie.

          V čase, keď všetci vedieme akýsi stereotypný spôsob života, kedy sa nemôžeme navzájom stretávať, byť fyzicky jeden druhému oporou, stretnutia realizujeme len v online priestore, sme sa rozhodli, že so žiakmi 3.A a 3.B triedy, zrealizujeme za prísnych opatrení charitatívnu akciu s názvom Pomoc v krabici. Cieľom bolo zaktivizovať žiakov ako triedu, ktorá je schopná spojiť sa a ako trieda vyzbierať jednu krabicu naplnenú potravinami, niečím sladkým, hračkami a drobnosťami, ktorými by urobili radosť pre jednu rodinu v hmotnej núdzi. Výsledok zbierky bol úžasný. Žiaci dokázali vyzbierať nie dve, ale niekoľko krabíc, ktoré sa prerozdelili pre viaceré rodiny.

krabičky

 

Keďže naša škola spolupracuje s OZ Spoločne, krabice sme odovzdali v predvianočnom čase pani Hollej, ktorá je zástupkyňou tohto združenia. Jej radosť a prekvapenie boli obrovské. Nečakala, že darov bude tak veľa a vyjadrila jedno veľké poďakovanie aj za rodiny v hmotnej núdzi, ktorým ich odovzdala. Celoročne na škole prebieha aj zbierka PET vrchnáčikov, ktorou sa snažíme pomôcť Martinkovi Svrčkovi z Hričova a výťažok v podobe jednej veľkej a dvoch menších krabíc sme taktiež pani Hollej odovzdali.

vrchnáčiky

 

                Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa do zbierok zapojili a tým nielen našej komunite, ale aj spoločnosti ukázali, že osudy ľudí nie sú pre nás cudzie a akákoľvek výzva, sa pre nás stáva možnosťou poukázať na dobré srdcia, ktoré máme a dobré skutky, ktoré robíme.