Skočiť na hlavný obsah

Aktualizované rozvrhy pre dištančné vzdelávanie

V rozvrhu vyučovacie hodiny vyznačené zelenou prebiehajú online. Žiaci komunikujú s učiteľmi a riadia sa ich pokynmi. Počas hodín, ktoré nie sú online, žiaci vypracovávajú zadané úlohy a konzultujú s učiteľmi. Učitelia počas týchto hodín môžu so žiakmi pracovať v menších skupinách.

rozvrh I.A Rozvrh I.B
rozvrh II.A rozvrh II.B
rozvrh IIIA rozvrh III.B
rozvrh IV.A rozvrh IV.B